FX_NVATC                           Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |                  

Darmowy tutorial: Zrozumieć wykres –  Kliknij tutaj

 

Wszystko, co widać na obrazku narysował: FX_NVATC_Core.mq4

 

FX_NVATC, czyli FX New Visual Art Trading Concept to całkiem nowa koncepcja handlowania na rynku Forex za pomocą platformy MetaTrader 4. Oferuje inwestorom zupełnie nowe i wyjątkowe spojrzenie na wykres instrumentu finansowego, i w niezrównany sposób ułatwia orientację w sytuacji i ruchach ceny. Co, z kolei w doskonały sposób wpływa na skuteczność handlu na rynku Forex i wspiera w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych.

 

FX_NVATC powstał w wyniku współpracy dwóch inwestorów rynku Forex, w trakcie wielu miesięcy i tysięcy godzin pracy, testowania koncepcji oraz tworzenia i programowania narzędzi wchodzących w skład FX_NVATC_Core.mq4 – zupełnie nowego, niekonwencjonalnego wskaźnika, a bardziej multi-narzędzia niż wskaźnika, stanowiącego rdzeń FX_NVATC.

 

FX_NVATC ułatwi każdemu początkującemu inwestorowi skonstruowanie swojej wyjątkowej strategii inwestowania. Stanowi, także doskonałe narzędzie edukacyjne, dzięki któremu początkujący inwestor odkryje prawdziwy potencjał rynku Forex, oraz w klarowny sposób zobaczy na czym polega czytanie wykresu i jak zachowuje się cena.

 

Doświadczony inwestor odkryje nowy, niezrównany potencjał, dzięki któremu będzie mógł ulepszyć swoją strategię oraz podnieść swoją skuteczność.

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

Podstawowe założenia FX_NVATC

 

O świecach, wskaźnikach i EA

Twórcy FX New Visual Art Trading Concept w swojej karierze na rynku Forex przeszli przez wszystkie etapy rozwoju, od wszelkiego rodzaju wskaźników opartych na średnich kroczących, poprzez teorię fal Elliota i poziomy Fibonacciego, a na tworzeniu własnych Expert Advisors lub Automatycznych Strategii skończywszy.

 

W praktyce wszystkie wspomniane metody po prostu przynoszą jedynie straty, lub są mało skuteczne.  Wskaźniki mające teoretycznie pokazywać lub sygnalizować trend czerpią dane z wykresu właśnie, a nie z innego źródła. Na wykresie zawarte są wszystkie dane i wiele momentów pasuje do założeń programowych tych wskaźników zwracając więcej fałszywych sygnałów, niż prawdziwych.  Z tego też względu Automatyczne Strategie także nie działają.

 

Ponadto, inwestor zamiast się koncentrować na czytaniu informacji z jednego wykresu, jest zmuszony obserwować czasami nawet 8. i więcej różnych wykresów, plus migające lampki i jeszcze dane tekstowe. W jaki sposób się można w tym natłoku informacji połapać i przefiltrować te istotne? Jest to po prostu niemożliwe.  Jedyną metodą skutecznego inwestowania i osiągania zysku jest umiejętność czytania wykresu i podejmowania samodzielnych decyzji przez inwestora.

 

Wykres jest zbiorem informacji o ruchach ceny przedstawionym w formie graficznej, wizualnej. Wykres jest historią ceny pisaną pewnym graficznym pismem, świecowym alfabetem lub słupkowym alfabetem,  albo liniowym alfabetem. Wykres liniowy zawiera najmniej informacji o ruchach ceny, ponieważ jest przedstawiony jako liniowy zbiór średnich wartości ceny rozpoczynający się od poziomu wartości Open i zakończony na poziomie wartości Close danego okresu czasu (Timeframe).

 

Wykres słupkowy i świecowy, zasadniczo zawierają te same informacje, jednak świecowy wykres stanowi bardziej wyraźne wizulnie zobrazowanie ruchów ceny w danym okresie czasu. Z budowy świecy czytamy poziomy otwarcia (Open), najwyższy (High), zamknięcia (Close), i najniższy (Low). Czym, więc są strefy cieni świec, jeżeli nie strefami oporu (Resistance) i wsparcia (Support) w danym okresie czasu?

 

W trakcie poszukiwań szablonu wykresu, który by najlepiej obrazował sytuację i ruchy ceny, twórcy FX_NVATC wpadli na pomysł strefowego zobrazowania świecy. Knot jest elementem mało widocznym i z tego względu traktowany jest jako mało istotna informacja. A przecież wiemy wszyscy, że poziomy oporów (Resistance)  i wsparć (Support) to istotne poziomy dla ruchów ceny. W ten sposób powstał nowy rodzaj świecy, świecy strefowej FX_NVATC_Candle zbudowanej z trzech stref: strefy oporu (cienia górnego) Resistance Zone, strefy korpusu Body Zone, strefy wsparcia (cienia dolnego) Support Zone. I jest to pierwsze podstawowe narzędzie FX_NVATC.

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

O wsparciach, oporach i konsolidacji

Pracując z wykresem na bieżąco interesują nas także inne ważne historyczne strefy lub poziomy oporów i wsparć, które mogą nie być widoczne na monitorze. Jakże często podejmujemy błędne decyzje, ponieważ nie zauważyliśmy istotnego poziomu historycznego tylko dlatego, że nasz monitor jest za wąski?

 

Twórcy FX_NVATC opracowali dwa bardzo istotne narzędzia pokazujące, rysujące historyczne strefy i poziomy oporów i wsparć według indywidualnych ustawień inwestora. Co istotne, poziomy te są rzutowane w lewo, w historię umożliwiając szybką orientację przez przełączenie Timeframe, jeżeli sytuacja nie jest widoczna na bieżącym widoku ekranu.

 

Kolejnym ważnym momentem dla trendu i ruchu ceny jest konsolidacja. Konsolidacja jest właściwie najważniejszym momentem decydującym. Podręcznikowa wiedza ostrzega inwestora, żeby trzymać się zasady nie podejmowania decyzji inwestycyjnych w trakcie konsolidacji ceny. W związku z tym wielu inwestorów po prostu ingoruje konsolidację, mówiąc że się nic nie dzieje.

 

Jednak konsolidacja to punkt zero, to punkt decydujący. Tam, gdzie cena się wybije z konsolidacji i potwierdzi nowy trend, tam jest najlepszy moment otwarcia pozycji. I kolejna konsolidacja kończąca trend, to przecież najlepszy moment zamknięcia pozycji! Wychodząc z tego założenia, twórcy FX_NVATC stworzyli dwa wyjątkowe narzędzia: jedno śledzące ważne konsolidacje High i Low wybranego Timeframe, drugie śledzące na bieżąco potencjalnie istotne konsolidacje wybranego Timeframe i rzutujące ich poziomy w historię w celu umożliwienia inwestorowi łatwej i szybkiej decyzji na podstawie tego, co widzi.

 

O cenie

Jednym z podstawowych błędów, jakie może popełnić inwestor, to stwierdzenie, że cena jest już tak niska lub tak wysoka, że już dalej nie pójdzie. Dlatego twórcy FX_NVATC wyszli z założenia, że nie wiedzą, jaka jest właściwa cena, a jaka nie jest właściwa i zasadniczo nie ma to znaczenia. Inwestor rynku Forex może wykorzystywać i spadki i wzrosty ceny, i zasadniczo nie jest nawet istotne jaki jest trend. Inewstora interesuje jedynie właściwe rozpoznanie trendu, a najlepiej rozpoznanie początku i końca trendu. Najlepszego momentu otwarcia i zamknięcia pozycji.

 

Z tego względu szablon podstawowy FX_NVATC nie pokazuje informacji o poziomach OHLC, a poziom aktualny Bid ceny jest jedynie widoczny na skali ceny po prawej stronie. Linia poziomu Bid ceny jest także niewidoczna, ponieważ wprowadza dodatkową, mylącą linię na wykresie, która odciąga wzrok od istotnych szczegółów, ponieważ jest elementem ruchomym na tle statycznego obrazu.

 

Jedyną istotną informacją związaną z ruchem ceny jest Daily Range, czyli zasięg dzienny ceny i ADR, czyli średni zasięg ceny. Twórcy FX_NVATC skonstruowali specjalny wskaźnik statystyczny ułatwiający szybkie porównanie zasięgów dziennych z poprzedniego tygodnia oraz zasięgów dziennych z bieżącego tygodnia. Te informacje są czasami niezmiernie istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie w strategiach Day Trading.

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

O szablonach

Podsumowując, celem twórców FX_NVATC stało się stworzenie uniwersalnego szablonu wraz z uniwersalnym multi-narzędziem, które by pozwalało na szybkie włączanie i wyłączanie poszczególnych narzędzi składowych bez konieczności usuwania i ponownego uruchamiania poszczególnych wskaźników-narzędzi. Szablonu pozwalającego na wyraźne zobrazowanie wykresu i łatwe odczytanie sytuacji w celu podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.

 

W ten sposób powstał szablon FX_NVATC_Default.tpl oraz FX_NVATC_Core.mq4.

Powstało uniwersalne narzędzie, za pomocą którego inwestor może łatwo skonstruować swój własny unikalny szablon z tymi narzędziami, które jemu najbardziej odpowiadają. Może także eksperymentować w poszukiwaniu jeszcze bardziej skutecznej strategii. Może się dodatkowo uczyć, poprzez studiowanie wykresów i wskazań poziomów istotnych wsparć i oporów.

 

Narzędzia FX_NVATC można dowolnie włączać i wyłączać. Narzędzia FX_NVATC umożliwiają obrazowanie poziomów i stref oporów i wsparć z różnych Timeframe na jednym wykresie, oraz umożliwiają przełączanie Timeframe zachowując ten sam obraz poziomów oporów i wsparć.  Z drugiej strony, narzędzia FX_NVATC umożliwiają takie ustawienia, że na każdym Timeframe są widoczne tylko te poziomy oporów i wsparć, które odpowiadają aktualnemu Timeframe wykresu. Pozwalają, także na różnorakie ustawienia wskazań poziomów z jednych Timeframe względem innych Timeframe, niezależnie od Timeframe otwartego właśnie wykresu.

 

FX_NVATC to nowa jakość w dziedzinie wskaźników i koncepcji handlu Forex.

 

W skład FX_NVATC wchodzą 2 pliki:

FX_NVATC_Default.tpl

FX_NVATC_Core.mq4

 

FX_NVATC_Default.tpl, szablon domyślny, kopiujemy lub po prostu zapisujemy w folderze „templates”, ścieżka domyślna:

C:\Program Files\MetaTader 4\templates

Lub tam, gdzie zainstalowaliśmy swoją platformę MetaTader 4.

 

Ryc. 01 Szablon domyślny FX_NVATC_Default.tpl

 

FX_NVATC_Core.mq4 kopiujemy lub po prostu zapisujemy w folderze „indicators”, ścieżka domyślna:

C:\Program Files\MetaTader 4\experts\indicators

Lub tam, gdzie zainstalowaliśmy swoją platformę MetaTader 4.

 

Następnie uruchamiamy platformę MetaTader 4 i otwieramy dowolny wykres, dowolnego instrumentu finansowego. Należy się upewnić, że MetaTader 4 pobrał dane historyczne, czyli klikamy i otwieramy poszczególne Timeframe: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5 i M1, po kolei, w dowolnej kolejności.

 

W obszarze wykresu klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy:

Szablon            FX_NVATC_Default.tpl

W celu sprawdzenia szczegółów szablonu, patrz spis na końcu tej instrukcji.

 

Z okienka Nawigator wrzucamy na wykres FX_NVATC_Core.mq4 i już jesteśmy gotowi do pracy z FX New Visual Art Trading Concept.

 

Ryc. 02 Szablon FX_NVATC_Default.tpl z wskaźnikami pomocniczymi

 

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Pierwszym składnikiem FX_NVATC_Core.mq4 jest narzędzie rysujące na wykresie strefy FX_NVATC_Zones na podstawie wartości OHLC zakończonej świecy wybranego Timeframe. Z założenia rzutujemy nasz wykres, np. Timeframe H1 na tle zakończonej świecy większego Timeframe, np. Timeframe D1. Uzyskując w ten sposób klarowny obraz zachowania ceny na tle większego okresu.

 

Ryc. 03 Wykres XAUUSD H1 rzutowany na tle zakończonej świecy D1

 

Rysowana ostatnia zakończona świeca FX_NVATC_Candle większego Timeframe wygląda inaczej niż standardowa świeca i składa się z stref wyznaczających: obszar oporu (górnego cienia) zwykłej świecy Resistance Zone, obszar korpusu zwykłej świecy Body Zone, oraz obszar wsparcia (dolnego cienia) zwykłej świecy Support Zone.

 

Ponadto, cała świeca FX_NVATC_Candle jest rzutowana w prawo na bieżący, niezakończony okres wybranego Timeframe. Dodatkowo, cała świeca FX_NVATC_Candle rzutowana jest w lewo, na całą historię. W ten sposób inwestor uzyskuje obraz ruchów ceny względem istotnych poziomów oporu i wsparcia zakończonej świecy wybranego większego Timeframe oraz względem poziomów historycznych.

 

Tylko to jedno podstawowe narzędzie pozwala już na stworzenie prostej strategii inwestowania na rynku Forex. Rzutując wykres np. M1 na tle zakończonej świecy H1 FX_NVATC_Candle możemy stworzyć skuteczną strategię Day Trading.

 

Otwierając FX_NVATC_Core.mq4 na wykresie, w zakładce „Wpisz parametry  użytkownik ma do wyboru:

 

HL_Color - wybór koloru strefy wsparcia świecy (dolnego cienia) Support Zone

(kolor na wykresie jest wypadkową z kolorem podstawowym wybranej zamkniętej świecy FX_NVATC_Candle)

HH_Color - wybór koloru strefy oporu świecy (górnego cienia) Resistance Zone

(kolor na wykresie jest wypadkową z kolorem podstawowym wybranej zamkniętej świecy FX_NVATC_Candle)

 

Show_Y1_Rectangle true - rysuje świecę FX_NVATC_Candle na podstawie OHLC poprzedniego roku (widoczna tylko na Timeframe MN)

Ryc. 04 Wykres MN na tle zakończonej świecy Y1 FX_NVATC_Candle

 

Show_MN_Rectangle truerysuje świecę FX_NVATC_Candle na podstawie OHLC zakończonej świecy MN

Ryc. 05 Wykres W1 na tle zakończonej świecy MN FX_NVATC_Candle

 

Wartość „true” włącza widok wybranej świecy FX_NVATC_Candle.

Wartość „false” wyłącza widok wybranej świecy FX_NVATC_Candle.

 

Show_W1_Rectangle truerysuje świecę FX_NVATC_Candle na podstawie OHLC zakończonej świecy W1

Ryc. 06 Wykres H4 na tle zakończonej świecy W1 FX_NVATC_Candle

 

Show_D1_Rectangle truerysuje świecę FX_NVATC_Candle na podstawie OHLC zakończonej świecy D1

Ryc. 07 Wykres H1 na tle zakończonej świecy D1 FX_NVATC_Candle

 

Show_H4_Rectangle truerysuje świecę FX_NVATC_Candle na podstawie OHLC zakończonej świecy H4

Ryc. 08 Wykres M5 na tle zakończonej świecy H4 FX_NVATC_Candle

 

Show_H1_Rectangle truerysuje świecę FX_NVATC_Candle na podstawie OHLC zakończonej świecy H1

Ryc. 09 Wykres M1 na tle zakończonej świecy H1 FX_NVATC_Candle

 

 

Rectangle_Colorwybór koloru tła korpusu świecy FX_NVATC_Candle

Rectangle_Bckgwybór sposobu wyświetlania świecy FX_NVATC_Candle:

          truejako świeca FX_NVATC_Candle z tłem (wypełniony kształt kolorem),

          falsejako obrys świecy FX_NVATC_Candle z pustym wnętrzem.

 

 

Narzedzięm pomocniczym jest  Master_Start_Line, które rysuje linię pionową wyznaczającą czas rozpoczęcia bieżącej świecy FX_NVATC_Candle wybranego Timeframe tła dając obraz momentu otwarcia bieżącej świecy wybranego Timeframe tła.

 

Show_Master_Start_Line truewłącza na wykresie widok linii pionowej Master_Start_Line

Master_Start_Line_Tfwybór Timeframe zgodnie z Timeframe świecy FX_NVATC_Candle tła oprócz Y1

Dla Show_MN_Rectangle true – 43200

Dla Show_W1_Rectangle true – 10080

Dla Show_D1_Rectangle true  – 1440

Dla Show_H4_Rectangle true    240

Dla Show_H1_Rectangle true    60

Master_Start_Line_Colorwybór koloru linii Master_Start_Line

 

Ryc. 10 Wykres M30 na tle zakończonej świecy D1 FX_NVATC_Candle z Master_Start_Line

 

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Drugim  składnikiem podstawowym FX_NVATC_Core.mq4 jest Master_HLC, czyli narzędzie rysujące dwie strefy  FX_NVATC_Zones na podstawie wartości HLC świec o najwyższej i najniższej wartości HL lub C wybranego Timeframe (Master_HLC_Tf) względem większego Timeframe (Master_HLC_Master_Tf), który może być inny niż Timeframe wybranej świecy FX_NVATC_Candle tła.

 

Dla opcji Master_HLC_ModeClose true narzędzie rysuje strefy FX_NVATC_Zones poziomów oporu i wsparcia w obszarze większego Timeframe (Master_HLC_Master_Tf) wyszukując świecy wybranego Timeframe (Master_HLC_Tf), która zamknęła się (Close) na najniższym poziomie, oraz tej, która zamknęła się (Close) na najwyższym poziomie ceny.

 

Dla opcji Master_HLC_ModeClose false narzędzie rysuje strefy FX_NVATC_Zones poziomów oporu i wsparcia w obszarze większego Timeframe (Master_HLC_Master_Tf) wyszukując świecy wybranego Timeframe (Master_HLC_Tf), która osiągnęła najniższy (Low) poziom, oraz tej, która osiągnęła najwyższy (High) poziom ceny.

 

Otwierając FX_NVATC_Core.mq4 na wykresie, w zakładce „Wpisz parametry  użytkownik ma do wyboru:

 

Show_Master_HLC truerysuje odpowiednie strefy FX_NVATC_Zones na wykresie

Master_HLC_Master_TFwybór Master Timeframe

(większego Tf, w kórym wskaźnik będzie szukał świec o najwyższej i najniższej wartości HL lub C, np. 1440 oznacza, że wskaźnik wyszuka świec w obrębie bieżącego dnia - D1)

Master_HLC_ExcludeSundayData truewskaźnik nie bierze pod uwagę danych z niedzieli

Master_HLC_ModeClose truewskaźnik szuka świec o najwyższej i najniższej wartości Close

Master_HLC_ModeClose falsewskaźnik szuka świec o najwyższej i najniższej wartości High/Low

Master_HLC_Quotes_Shift przesunięcie  kwotowanych danych platformy, gdy stosujemy np. kwotowania NY handlując z innego miejsca na świecie

(0 oznacza kwotowania zgodne z platformą z kwotowaniami Londyn)

Master_HLC_Tfwybór mniejszego Timeframe, z którego świec wskaźnik rysuje strefy FX_NVATC_Zones,

np. 5 oznacza, że w obrębie Master_HLC_Master_TF wskaźnik wyszuka świec M5 o najwyższej i najniższej wartości HL lub C

Master_HLC_RColorHwybór koloru tła strefy Oporu

Master_HLC_RColorLwybór koloru tła strefy Wsparcia

Master_HLC_RectBckgwybór sposobu wyświetlania stref FX_NVATC_Zones:

          truejako strefy FX_NVATC_Zones z tłem (wypełniony kształt kolorem),

          falsejako obrys strefy FX_NVATC_Zones z pustym wnętrzem.

 

Ryc. 11  Wykres M30 z strefami HLC z bieżącego okresu D1 (bieżącej świecy D1)

Rzutowanie stref FX_NVATC_Zones na historię w lewo oraz w prawo

 

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Trzecim  składnikiem podstawowym FX_NVATC_Core.mq4 jest SD_HLC_track, czyli zaawansowane narzędzie rysujące linie wyznaczające historyczne poziomy oporów i wsparć (S/R) na podstawie wyboru Timeframe odniesienia (SD_HLC_Tf_HL) oraz innego Timeframe (SD_HLC_period).

 

Dla  SD_HLC_Tf_HL 10080 i SD_HLC_period 240 narzędzie rysuje linie oporów i wsparć z Timeframe H4 w obrębie Timeframe W1.

 

SD_HLC_period 0 oznacza, że narzędzie będzie rysować linie wyznaczające historyczne poziomy S/R na podstawie bieżącego Timeframe otwartego wykresu.

 

Jeżeli np. chcemy widzieć opory i wsparcia z Timeframe H4 na wykresie M15, to ustawiamy SD_HLC_track_period 240.

 

SD_HLC_multiplier wyznacza zakres historycznej analizy danych.

 

Np. dla SD_HLC_Tf_HL 1440:

0 = dzień bieżący, 1 = dzień bieżący i poprzedni (2 dni), 2 = 3 dni, 3 = 4 dni, itd.

 

SD_HLC_automultiplier true, wskaźnik automatycznie szuka poza zakresem historycznej analizy danych.

 

Otwierając FX_NVATC_Core.mq4 na wykresie, w zakładce „Wpisz parametry  użytkownik ma do wyboru:

 

Show_SD_HLC_track true - rysuje linie historycznych oporów i wsparć na wykresie

SD_HLC_Tf_HLwybór Timeframe odniesienia

SD_HLC_multiplierzakres historycznej analizy, np. dla SD_HLC_Tf_HL 1440:

0 = dzień bieżący, 1 = dzień bieżący i poprzedni (2 dni), 2 = 3 dni, 3 = 4 dni, itd.

SD_HLC_automultiplier true automatycznie szuka poza zakresem historycznej analizy danych (działa tylko, gdy są ticki, wyniki ukazują się stopniowo)

SD_HLC_ExcludeSundaynie bierze pod uwgę danych z niedzieli

SD_HLC_periodwybór Timeframe do analizy (0 oznacza bieżący Timeframe wykresu)

SD_HLC_forward truerysuje linie wewnętrznych, wyprzedzających oporów i wsparć

SD_HLC_expanded truerysuje linie wewnętrznych, rozszerzonych oporów i wsparć

SD_HLC_middle truerysuje linie pośrednich, między H i L, oporów i wsparć

SD_HLC_middle2 truerysuje linie pośrednich, między H i L, oporów i wsparć

SD_HLC_levelEX truerysuje linie jeszcze bardziej wewnętrznych oporów i wsparć

Użytkownik ma możliwość wyboru kolorów poszczególnych możliwych linii historycznych oporów i wsparć.

 

Ryc. 12  Wykres H4 z poziomami S/R z D1 w obrębie W1 z ostatnich 6-ciu świec W1

SD_HLC_Tf_HL 10080, SD_HLC_multiplier 5, SD_HLC_period 1440

 

Uwaga:

Nie jesteśmy w stanie gruntownie przetestować tego rodzaju wskaźnika, ponieważ aby w pełni ogarnąć potencjalne jego możliwości potrzeba wielu, wielu lat, a nawet pokoleń. Pomimo, iż dołożyliśmy wszelkich możliwych starań, niniejsza instrukcja prezentuje jedynie podstawowe założenia programisty, w jaki sposób wskaźnik powinien działać. Zauważyliśmy ciekawe rezultaty wprowadzając parametry w odwrotny niż założony sposób. Zachęcamy, więc, wszystkich użytkowników do eksperymentowania z parametrami wejściowymi w dowolny sposób! Z pewnością odkryjecie najlepsze ustawienia dla swojego ulubionego instrumentu finansowego.

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Czwartym  składnikiem podstawowym FX_NVATC_Core.mq4 jest FX_HG, czyli narzędzie rysujące strefy FX_HG_Zones wyznaczające potencjalnie istotne strefy konsolidacji ceny.

 

FX_HG jest bardzo specyficznym narzędziem i jego stosowanie wymaga uważnego zapoznania z zasadą działania oraz praktycznejgo doświadzczenia poprzez trening na koncie demo.

 

FX_HG rysuje na bieżącym wykresie strefy FX_HG_Zones istotnych momentów konsolidacji ceny z wybranego Timeframe (FX_HG_Tf). Zadaniem FX_HG jest rozpoznanie początku strefy konsolidacji ceny, żeby inwestor mógł zadecydować, na podstawie historycznych poziomów wskazanych przez strefę konsolidacji, czy i kiedy otworzyć pozycję oraz, czy i kiedy zamknąć pozycję.

 

Bardzo istotnym czynnikiem jest tutaj zrozumienie, że FX_HG pokazuje jedynie potencjalnie istotne strefy konsolidacji ceny i rzutuje te strefy na dane historyczne po lewej stronie wykresu. Inwestor jest ostatecznie tym, który podejmuje decyzję i ocenia lub diagnozuje potencjalną istotność wskazanej strefy konsolidacji ceny.

 

Otwierając FX_NVATC_Core.mq4 na wykresie, w zakładce „Wpisz parametry  użytkownik ma do wyboru:

 

Show_FX_HG truerysuje na wykresie strefy FX_HG_Zones wyznaczające ważne momenty konsolidacji ceny

FX_HG_Tfwybór Timeframe, z którego wskaźnik rysuje ważne strefy FX_HG_Zones konsolidacji ceny

FX_HG_Color_Upwybór koloru strefy FX_HG_Zone konsolidacji ceny od świecy Bull wybranego Tf

FX_HG_Color_Downwybór koloru strefy FX_HG_Zone konsolidacji ceny od świecy Bear wybranego Tf

FX_HG_RectBckgwybór sposobu wyświetlania strefy FX_HG_Zone:

          truejako strefy FX_HG_Zone z tłem (wypełniony kształt kolorem),

          falsejako obrys strefy FX_HG_Zone z pustym wnętrzem.

FX_HG_manyrects truerysuje 2 kolejne strefy FX_HG_Zones, nie usuwając poprzedniej

FX_HG_manyrects falserysuje tylko 1 strefę FX_HG_Zone, która pozostaje na wykresie, dopóki użytkownik jej nie usunie ręcznie, dając możliwość oceny wagi danego obszaru konsolidacji ceny strefy FX_HG_Zone dla dalszego kierunku ceny, kolejna strefa FX_HG_Zone zostanie narysowana dopiero po ręcznym usunięciu istniejącej

 

 

Ryc. 13  Sygnał potencjalnie istotnej konsolidacji strefy FX_HG_Zones z H4 rzutowany na historię na wykresie W1

 

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Piątym składnikiem podstawowym FX_NVATC_Core.mq4 jest Historical_Zones_Searcher, czyli narzędzie rysujące strefy FX_HG_Zones wyznaczające potencjalnie istotne strefy konsolidacji ceny w nieco odmienny sposób niż FX_HG.

 

Zasada wyszukiwania Historical_Zones_Searcher jest identyczna z FX_HG, z tą różnicą, że to inwestor aktywnie szuka potencjalnie istotnej strefy konsolidacji ceny w celu rozpoznania najlepszego momentu otwarcia zlecenia lub zamknięcia zlecenia.

 

Inwestor wpisuje Timeframe (HZS_Tf), z którego chce wyszukiwać istotne strefy konsolidacji ceny, np. 30.

 

W polu HZS_Start_Candle inwestor wpisuje indeks świecy, od którego momentu chce szukać istotnej strefy konsolidacji ceny na podstawie analizy wizualnej historycznych poziomów wykresu i odczytu indeksu z wskaźnika Candle_Index najeżdżając kursorem na kropkę widoczną  pod świecą.

 

Na wykresie pokaże się pierwsza potencjalnie istotna strefa konsolidacji ceny. Inwestor szacuje jej istotność dla obecnej sytuacji. Strefa pozostanie na wykresie dopóty, dopóki inwestor nie usunie jej ręcznie. Gdy inwestor usunie istniejącą strefę, pojawi się następna. Powtarzając usuwanie istniejącej strefy pozwalamy ukazać się kolejnej strefie. Gdy znajdziemy tę strefę, która najlepiej odzwierciedla obecną sytuację, możemy ją pozostawić na wykresie i przełączać na inny Timeframe. Możemy, także zmieniać granice, czyli rozmiar strefy, w ten sposób przesuwając ją na inny poziom, który zauważyliśmy.

 

Cykl wyświetlania kolejnych stref po usunięciu tej istniejącej zaczyna się od indeksu świecy HZS_Start_Candle i trwa, odliczając w dół do wartości 0, czyli do bieżącej świecy. Dlatego, żeby rozpocząć wyszukiwanie od nowa, kiedy nie zakończyliśmy cyklu, potrzebujemy Resetować licznik, czyli w zakładce „Wpisz parametry” ustawić HZS_Reset true, odczekać chwilę na tick, żeby licznik się zresetował, i z powrotem wybrać wartość domyślną  HZS_Reset false.

 

Wybierając HZS_Auto_Show true inwestor może zobaczyć jak strefy przemieszczały się w danym przedziale czasu.

 

Otwierając FX_NVATC_Core.mq4 na wykresie, w zakładce „Wpisz parametry  użytkownik ma do wyboru:

 

Show_ Historical_Zones_Searcher truerysuje na wykresie strefy wyznaczające ważne momenty konsolidacji ceny

HZS_Reset true Resetuje Historical_Zones_Searcher do początku szukania, wg. ustawienia HZS_Start_Candle

HZS_Tfwybór Timeframe, z którego wskaźnik rysuje ważne strefy konsolidacji ceny

HZS_Start_Candlewybór indeksu świecy, od której zaczynamy szukanie istotnej strefy konsolidacji ceny

HZS_Colorwybór koloru strefy konsolidacji ceny

HZS_Start_Line_Color   wybór koloru linii początku wyszukiwania istotnej strefy konsolidacji ceny

HZS_RectBckgwybór sposobu wyświetlania strefy:

          truejako strefy z tłem (wypełniony kształt kolorem),

          falsejako obrys strefy z pustym wnętrzem.

HZS_Auto_Show trueHistorical_Zones_Searcher rysuje strefy konsolidacji ceny, jedna po drugiej, w cyklu tworząc ruchomy obraz

Show_Candle_Index true rysuje kropkę pod każdą świecą (najeżdżając kursorem odczytujemy indeks: Candle_Index = X)

Candle_Index_ArrowColor  wybór koloru kropki

 

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Darmowe narzędzia pomocnicze:

 

Zgodnie z FX New Visual Art Trading Concept w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników inwestycyjnych, FX_NVATC proponuje szereg narzędzi pomocniczych, których zadaniem jest zarówno umożliwienie inwestorowi koncentracji wyłącznie na istotnych aspektach wykresu jak i pozyskanie innych ważnych informacji o cenie.

 

Arrow:

Strzałka wskazująca poziom bieżący Bid ceny.

 

FX_NVATC_Default.tpl nie pokazuje linii ceny, która wprowadza dodatkową, mylącą informację na wykresie, w dodatku ciągle się przemieszcza dekoncentrując wzrok użytkownika od ważnych wskazań wykresu.

Show_Arrow truepokazuje strzałkę bieżącej ceny Bid na wykresie

Arrow_Colorwybór koloru strzałki

 

Candle_Time:

Wskaźnik odlicza czas do końca bieżącej, niezakończonej świecy na wykresie.

Pomaga w precyzyjnym otwarciu lub zamknięciu pozycji.

Show_Candle_Time truewskaźnik jest widoczny na wykresie

Candle_Time_Colorwybór koloru czcionki wskaźnika

 

Symbol_Period_Time:

Opis wykresu zawierający nazwę symbolu – instrumentu finansowego, aktualną datę, czas platformy oraz czas lokalny.

 

FX_NVATC_Default.tpl nie pokazuje opisu wartości OHLC w lewym górnym rogu wykresu. Cena, jaka jest, taka jest. Inwestor nie musi wiedzieć jaka cena jest właściwa, a jaka nie. Inwestora interesuje wykorzystanie trendu, orientacja w istotnych poziomach oporów i wsparć, oraz umiejętność czytania wykresu. Poziomy oporów i wsparć są widoczne na wykresie, nawet jeżeli nie znamy ich wartości cenowych. Dla celów wyznaczenia ceny SL i TP możemy się posłużyć krzyżykiem dostępnym klikając kółkiem myszy.

Show_Symbol_Period_Time truepokazuje opis zawierający nazwę symbolu - instrumentu finansowego, aktualną datę, czas platformy oraz czas lokalny

S_P_T_Colorwybór koloru czcionki opisu

S_P_T_LocalTimeShiftprzesunięcie czasu lokalnego względem czasu platformy

 

DR_Stats:

Wskaźnik pokazuje aktualny Spread instrumentu finansowego, oraz statystykę dziennych zasięgów (Daily Range) ceny z poszczególnych dni minionego tygodnia, oraz z poszczególnych dni bieżącego tygodnia. Wylicza sumaryczny zasięg ceny tygodnia (WSum) oraz średni zasięg ceny tygodnia (WADR).

Informacje te są bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji o otwarciu pozycji, a także decyzji o zamknięciu pozycji, szczególnie dla strategii Day Trading.

Show_DR_Stats truewyświetla dane statystyczne na wykresie

DR_Stats_Colorwybór koloru czcionki danych statystycznych

 

Pipsometer:

Wskaźnik pokazuje w obrębie dnia:

Ø      liczbę otwartych pozycji Long;

Ø      liczbę otwartych pozycji Short;

Ø      liczbę aktulnych Pipsów straty lub zysku pozycji otwartych (Pips Open);

Ø      liczbę aktulnych Pipsów straty lub zysku pozycji zamkniętych (Pips Closed);

Show_Pipsometer truewyświetla dane na wykresie

Pipsometer_Color1wybór koloru czcionki opisów

Pipsometer_Color2  wybór koloru czcionki wartości 0

Show_Pips_Closed truewyświetla na wykresie dane z zamkniętych pozycji w danym dniu

Wartości dodatnie, zysk, są wyświetlane w kolorze zielonym.

Wartości ujemne, strata, są wyświetlane w kolorze czerwonym.

 

ZL:

Wskaźnik wyświetla linie i strefy ZL z wybranych Timeframe (MN, W1, D1, H4, H1).

ZL_ColorUpwybór koloru linii ZL od świecy Bull

ZL_ColorDownwybór koloru linii ZL od świecy Bear

ZL_ColorDojiwybór koloru linii ZL od świecy Doji

ZL_ColorUp_Rwybór koloru strefy ZL od świecy Bull

ZL_ColorDown_Rwybór koloru strefy ZL od świecy Bear

ZL_ColorDojiwybór koloru strefy ZL od świecy Doji

Show_ZL_MN truewyświetla linię i strefę ZL od zakończonej świecy MN

ZL_MN_Factorokreśla współczynnik szerokości strefy ZL MN, dobierany wizulanie

Show_ZL_W1 truewyświetla linię i strefę ZL od zakończonej świecy W1

ZL_W1_Factorokreśla współczynnik szerokości strefy ZL W1, dobierany wizulanie

Show_ZL_D1 truewyświetla linię i strefę ZL od zakończonej świecy D1

ZL_D1_Factorokreśla współczynnik szerokości strefy ZL D1, dobierany wizulanie

Show_ZL_H4 truewyświetla linię i strefę ZL od zakończonej świecy H4

ZL_H4_Factorokreśla współczynnik szerokości strefy ZL H4, dobierany wizulanie

Show_ZL_H1 truewyświetla linię i strefę ZL od zakończonej świecy H1

ZL_H1_Factorokreśla współczynnik szerokości strefy ZL H1, dobierany wizulanie

 

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Przykład zastosowania FX_NVATC

Ryc. 14  Wykres H1 EURJPY na tle zakończonej świecy D1 z Master_Start_Line

Master_HLC 10080 / 30 (HLC świec M30 z bieżącego W1)

SD_HLC 10080 / 1 / 240 (S/R z 2 tygodni z H4)

FX_HG sygnalizuje potencjalnie istotny poziom konsolidacji ceny z H4

 

Oczywiście, możemy uprościć obraz wyłączając lub ograniczając zakres wskazań poszczególnych narzędzi.

 

Wszystkich zainteresowanych posiadaniem tego znakomitego multi-narzędzia prosimy o kontakt osobisty. Prowadzimy profesjonalne szkolenia indywidualne oraz konferencyjne SKYPE po Polsku i po Angielsku w zakresie praktycznego zastosowania FX_NVATC, czyli FX New Visual Art Trading Concept, nowej jakości w dziedzinie Forex Trading.

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

 

Spis składników FX_NVATC:

 

FX_NVATC_Default.tpl

Zakładka Kolory:

Tło: 85,102,85

Tekst: Snow

Siatka: None

Słupek w górę: Black

Słupek w dół: Black

Świeczka Bull: Aquamarine

Świeczka Bear: OrangeRed

Wykres Liniowy: DarkOrange

Wolumen: DarkOrange

Linia Ask: None

Stop Levels: Orange

 

Zakładka Ogólne:

Puste Wykres Offline

Puste Wykres na pierwszym planie

Zaznaczone Przesunięcie wykresu

Zaznaczone Autoprzesuwanie wykresu

 

Puste Skala jeden do jeden

Puste Skala

 

Puste Wykres słupkowy

Zaznaczone Wykres świecowy

Puste Wykres liniowy

 

Puste Pokaż OHLC

Puste Pokaż Linie Ask

Puste Pokaż Separatory Okresów

Puste Pokaż Siatke

Puste Pokaż Wolumen

Puste Pokaż Opis Obiektu

 

FX_NVATC_Core.mq4:

Rectangle.mq4;

Master_Start_Line.mq4;

Master_HLC.mq4;

SD_HLC_track.mq4;

FX_HG.mq4;

Arrow.mq4;

Symbol_Period_Time.mq4;

DR_Stats.mq4;

Candle_Time.mq4;

Pipsometer.mq4;

ZL.mq4;

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

Zastrzeżenia:

FX_NVATC jest narzędziem, czasami bardzo prostym narzędziem, a w innych momentach bardzo złożonym narzędziem. Tak jak z każdym narzędziem, umiejętność właściwego stosowania przychodzi wraz z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym oraz praktyką. Każde narzędzie może być stosowane okazjonalnie, w sposób amatorski, często, w sposób zdolnego rzemieślnika, lub też w sposób godny prawdziwego artysty. I tak jak z każdym innym narzędziem bywa, może zostać użyte w niewłaściwy sposób. Jak już wspomnieliśmy, inwestor jest ostatecznie tym, który podejmuje decyzję i ocenia lub diagnozuje potencjalną sytuację, i to inwestor jest tym amatorem, rzemieślnikiem lub artystą!

Podobnie jak producent prostego młotka nie może ponosić odpowiedzialności za skutki lub straty poniesione na skutek stosowania jego wyrobu, tak i twórcy FX_NVATC nie mogą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki lub straty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z stosowania tego znakomitego narzędzia pomocniczego w handlu na rynku Forex.

Poniesiona Strata lub Zysk wynikły z inwestowania na rynku Forex jest wyłączną odpowiedzialnością każdego inwestora i nie ma absolutnie nic wspólnego z jakimkolwiek dostępnym narzędziem, wskaźnikiem, czy innym programem komputerowym. Istnieje szereg innych czynników, poza samymi narzędziami pracy, które decydują, czy dana osoba osiąga sukces w jakimkolwiek fachu, z inwestowaniem na rynku Forex włącznie. Niezmiernie ważnym jest zrozumienie, że umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwych momentach przez inwestora jest tym czynnikiem, który prowadzi do sukcesu, a narzędzie, choćby najbardziej doskonałe, jest jedynie środkiem pomocniczym,  a nie czynnikiem decydującym.

 

Nasze szkolenia są w stanie pomóc, także w tym obszarze.

 

 

FX_NVATC                                 Forex | Informacje | Szkolenia | Porady | Wskaźniki

FX New Visual Art Trading Concept                      | Tel. kom.: +48 511 552 005 | Email: d.surdel(at)neostrada.pl | Skype: autobusyuzywane.pl |

 

Copyright © FX_NVATC Dariusz Surdel